Kategori: Att bygga varumärke

Ta doern i handen!

Den härliga våren närmar sig och jag kan känna hur det spritter i benen av lust att både få vara ute mera i ljuset men också att skapa nya saker, både i hemmet och i företaget. Men det är nu jag måste ha lite koll på min ”doer” (göraren). Den där otroligt effektiva och energirika delen av mig som kan få väldigt mycket gjort på väldigt kort tid. Risken är annars att den rusar iväg, med mig i släptåg.

Ta doern i hand heter bloggen och handlar just om det att inte låta doern (göraren) ha för mycket att säga till om och inte heller ha för hög fart, utan att ta den i handen och gå på en gemensam promenad.

Vad händer annars?

Egentligen kan jag bara prata för mig själv men jag tror det gäller många andra. Om jag inte håller i mig själv och så att säga håller ett lagom tempo så tappar allt jag gör essensen av mig själv. D v s den impregnering av mig själv i det jag erbjuder uteblir. Det blir istället mentalt framskapade tjänster utan det djup och den glädje som jag vill att de ska ha, och som är jag. På företagsspråk heter det att det inte stödjer Butterflying Todays varumärke.

Därför att det viktigt att våga stanna upp och känna in om det du gör är rätt och från rätt plats i kroppen. Speciellt nu på våren när energin är så igångsättande.

Så ta det lite lugnt, ta doern i hand och gå på en härlig vårpromenad.

Vårhälsningar//Karin

 

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Historier som besjälar ditt varumärke

flamingo-600205_960_720Nu närmar sig slutet på denna serie av blogginlägg som handlar om hur man bygger ett starkt varumärke och vi rullar vidare till berättande av historier, eller storytelling som det heter på engelska.

Att berätta historier är ingenting nytt. Det har människan gjort sedan urminnestider. Historier som berör, förenar, håller samman grupper och besjälar oss och det vi tror på. Och det handlar det även om inom varumärkesbyggandet. Att besjäla ditt varumärke, att levandegöra, att förtydliga och att ge det lite kött på benen helt enkelt.

Vad är en historia?

Det kan vara så enkelt som att du berättar hur det kom sig att du startade ditt företag. Eller en historia som beskriver hur ditt löfte uppfylldes hos en kund. Det kan var en historia som beskriver den du är som företagsledare och därmed bekräftar att du lever dina värdeord. Eller låta en anställd berätta en historia om något som visar vem företaget är och hur ni jobbar. Och visst är det så, att summan av ditt företag är en samling olika historier. Historier som ska beröra, ge igenkänning, leda till skratt och skapa bilder hos den som läser. Är du bra på att berätta historier i vanliga livet kommer det här vara enkelt, annars såsom alltid när något är ovant – öva, öva, öva.

En historia från oss

Butterflying today har löftet att vi ska ”Lyfta kvinnors företagande”. Här är ett exempel från en 5-dagars kurs där vi gick igenom vad vi kallar ”företagshjulet”. En av övningarna handlade om att hitta sina värdeord och se hur de påverkar alla val i företagandet. En av kvinnorna som satt med sina framprocessade värdeord utbrister efter ett tag ”aha, nu vet jag varför jag aldrig trivts med den leverantören. Jag måste välja bort och hitta en ny leverantör, hen passar inte in med mina värdeord”. Det tycker vi är ett lyft för den kvinnans företagande. Hon valde bort en leverantör som inte fungerade för henne och valde in en annan som passade henne och hennes företag bättre. Hon levde därmed sin värdegrund.

Slutet gott, allting gott

Den här var det sista blogginlägget kring hur du bygger ett starkt varumärke. Vi har gått igenom hela varumärkeshjulet från visionen och värdeorden i centrum ut i ekrarna till affärsidén, målgrupp, löfte, positionering, identitet och idag historien. Som en omslutande form kring varumärkesbygganden ligger bloggen om att vara autentisk och tydlig. Nedan får du hjälp att hitta tillbaks i inläggen. Läs dem gärna igen och ta till dig det som appellerar på dig och din världsbild.

uPUpzTwInvPVS3nNOhB0_1cRPwEY3ojzY0eB0tHyCYo

Blogg om varje del i varumärkesbyggandet hittar du genom att klicka på länkarna nedan:

 1. Autentisk och tydlig
 2. Visionen
 3. Värdeorden
 4. Affärsidén
 5. Målgrupp och löfte
 6. Positionering och identitet

Och den sista i raden nummer 7 har du precis läst så den länkar jag inte till. 

Nästa vecka tänkte jag blogga om glädje och hur viktig det är att föra in glädje i företagandet. ”what ever you do, make sure it makes you happy”. Tills dess – ha det så skoj!

//Karin

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Var vill du vara och hur vill du se ut?

butterfly-43008_960_720

Vilken position har du valt? 

Nu känner jag att jag behöver börja med att betona en sak så att den här bloggen får lite djup. Man kan förledas att tro att varumärkesarbete i mångt och mycket handlar om marknadsföring. Med bra marknadsföring kan du bygga ett starkt varumärke. Jag skulle vilja säga att i denna värld där människor blir alltmer medvetna så spelar det ingen roll hur bra marknadsföring du har om du inte lever upp till det du lovar. Jag pratade om löftet i förra veckans blogg och det gäller fortfarande. Annars blir det som uttrycket ”upp som en sol, ner som en pannkaka”. Och det vill vi inte. Företaget ska hålla på lång sikt.

När du är hemma i vilken målgrupp du vänder dig till kommer nästa fråga och det är vilken position du vill att ditt varumärke ska ha? Dyrast, billigast, hög kvalitet, låg kvalitet, ekologiskt, sportigt eller säkert, budget eller lyxvara.  Hur vill du att omvärlden ska kategorisera dig eller hur vill de att de ska uppfatta dig.

Ändra inte positionen

När du väl valt positioneringen så försök att inte ändra. Det kommer vara svårt och allt arbete du lagt ner tidigare på att vara t ex det mest ekologiskt drivna hudvårdsföretaget är bortkastat. Som jag tjatat om tidigare, låt förarbetet ta tid, gör ditt fotarbete och låt varumärkesbyggandet ta tid. För det kommer att ta tid. Att bli tydlig för omvärlden tar tid och kräver Din tid. Men det är roligt! Och glöm inte, Rom byggdes inte heller på en dag.

Identiteten

Här gillar åtminstone jag att vara. I identiteten ingår val av logotype, hemsida, visitkort, trycksaker mm. Det är som att välja kläder som ska förmedla vem du är som människa. Ytan runt företaget är en del av identiteten i varumärkesarbetet. Men faktiskt är det även hur du skriver på en blogg, facebook, tonen i mail och hur du är som person och ledare som också är en del av identiteten. Färger som väljs ska representera företaget, formspråk, bilder, ja allt som kan uppfattas med våra sinnen ingår i identiteten.

Butterflying todays identitet

Om jag får använda Butterflying today som exempel så visar vi redan i namnvalet vår identitet. Namnet appellerar på fjärilens process från puppa till fjäril och vi lägger till – gör det idag. Alltså sjösätt din idè, starta ditt företag, ta dina utvecklingssteg men vänta inte utan gör det nu. Men alla har inte företagsnamn som är tydliga och då behöver det framgå än mer i det andra vad företaget är och står för.  Butterflying today använder fjärilar i formspråket, färgerna är ljusa och lätta, vår logotyp appellerar på ”ett lyft” då vi har två fjärilar som flyger ovanför namnet, våra emailadresser är butterflying.today så vi matar budskapet även där. Visst är det briljant? (smile). Tonen i allt vi gör är mer familjär än formell. Vi försöker förenkla saker och på så sätt stötta andra att våga göra saker som de inte är vana vid. Allt det här är en del i Butterflying todays varumärkes identitet.

Glöm nu inte att stämma av allt du gör med visionen och värdeorden. In i varumärkeshjulet och sen ut igen.

varumarkeshjulsymbol

I nästa vecka sveper vi in i ”historia” som avslutar Varumärkeshjulet.

Vi ses!

/Karin

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Varumärkets löfte och målgrupp

Driva företag tillsammans

Har du gett något nyårslöfte och kommer du kunna hålla det?

Löftet som skapar laddning

Varumärkets löfte är löftet till omvärlden som ligger ”inbyggt” i ditt varumärke. Löftet ska handla om något som är viktigt för din målgrupp som du vänder dig till, och helst skilja sig från andra varumärkens löften. Det här löftet måste du om och om igen infria. Genom att göra det ”laddar” du ditt varumärke och förstärker det.  Här är både tydlighet och kontinuitet väldigt viktigt. Löftet är inget som du kan skippa en dag för att sen ta upp det en annan dag.

Så var nog med vad det är du lovat, för du måste uppfylla det!

Vårt löfte!

Butterflying todays löfte är att vi ska lyfta kvinnors företagande. Vid varje möte med oss ska det upplevas lyftande oavsett om det är en workshop, en kurs, ett telefonsamtal eller en blogg. Även bloggen ska alltså lyfta läsarens företagande. Det ska således kännas kul, givande, hoppfullt och göra en påtaglig skillnad i ditt företagande att hänga runt oss i Butterflying today. Möjligheternas värld är öppen för dig. Ungefär så skulle jag sammanfatta vår varumärkes laddning och vårt löfte. Det är upp till dig att avgöra om vi lyckas.

Vem är din målgrupp?

Nästa steg är att definiera varumärkets målgrupp. Hur ser målgruppen ut? Hur gamla är de, liknande värderingar, livsstil eller intressen? Vilken nytt gör ditt  varumärke för dem? Och kanske en ännu jobbigare fråga, vad skulle de sakna om ditt företag försvann?

Det är en hel del processande i att hitta sin målgrupp. Processande som måste ta tid. Genom att hitta målgruppen måste nämligen andra uteslutas. Det i sin tur är skrämmande. Att rikta in sig och söka sig till ”sin” målgrupp exkluderar andra presumtiva kunder/intäkter. Men det är absolut en nödvändighet. Det är få företag som kan gillas av alla. Kanske IKEA kan komma upp i en målgruppsspridning som är sträcker sig över ålder, kön, boendeort och värderingar. Vi andra dödliga behöver snäva in oss för att hitta rätt. Mitt tips är alltså att våga nischa dig och sök din målgrupp där.

Vår målgrupp

Den här delen har vi haft svårast att identifiera och vi har det fortfarande svårt med det. Det kan tyckas vara det enklaste att hitta då vi redan i vår profil är nischade genom att vi riktar oss till kvinnor. Men det är inte riktigt så enkelt. Alla kvinnor kommer inte dras till oss och det vi erbjuder. Jag och Susanne har ambitionen att ta in andra företagsprinciper än de gängse gällande och samtidigt använda andra sinnen än det mentala vid företagsbyggandet. Vi använder meditationer, dans, mycket process och feedback och utbildningarna är upplevelsebaserade vilket gör att kunskapen tas in genom att göra och prova mycket. Vi tror också på framtidens företag som arbetar utifrån tillit, nätverkande och samarbeten mer än konkurrens, kamp och ”ensam är stark”. Det kommer inte att attrahera alla kvinnor.

Men glöm nu inte att stämma av allt med visionen och med värdeorden. Gå inåt i varumärkeshjulet och därifrån ut igen till omvärlden.

varumarkeshjulfragor

Hoppas det blev lite tydligare hur byggandet av ett starkt varumärke går till.

Så här långt i varumärkesarbetet har vi pratat om navet i varumärkeshjulet samt tre av tårtbitarna. Genomgående i varumärkesarbete gäller att vara autentisk och tydlig. Läs gärna alla blogginlägg kring varumärke för att få mer kött på benen.

 1. Visionen. Dröm stort!
 2. Värdegrunden. Vilka värderingar ska ditt företag vibrera?
 3. Affärsidén. Hur ska din vision uppnås?
 4. Löftet. Vad lovar du dina kunder? Lova och håll löftet. Där laddas ditt varumärke.
 5. Målgruppen. Vilka är de? Var finns de? Våga snäva in (nischa). Det är lättare för dem att hitta dig och för dig att hitta dem.

I nästa veckas blogg rullar vi vidare i hjulet till positioneringen och den roliga identiteten.

Vi ses!

//Karin

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Konsten att bygga ett starkt varumärke

cropped-butterflyingtodayfacebook.jpg

Egentligen går min energi åt ett annat blogginlägg som jag har i huvudet som handlar om att ”när du tycker att du ger för mycket av dig själv och din kunskap utan att ta betalt– GE MER”. Men nu hade jag ju lovat att jag skulle skriva om hur man bygger varumärke och då lär jag hålla det, eller hur?

Det finns kanske en del av er som tycker att det här med varumärke är ytligt och märkvärdigt.  Det låter till och med så, varumärk-värdigt. Om ni kommer ihåg så skrev jag förra veckan om att vara äkta, sann och verklig och att det behöver genomsyra hela varumärkesarbetet. Så nej, det är inte ytligt och märkvärdigt, däremot väldigt viktigt för att skapa ett hållbart företag.

Inför 2016

Jag har i tidigare blogginlägg pratat om visionen och värdeorden, den  28:e oktober respektive 2:a december. Där visionen berättar var du vill att ditt företag ska vara i framtiden och värdeorden vad ditt företag har för grundvärderingar. Nu närmar sig 2016 och vad kan kännas mer aktuellt än att kika på ditt företags vision och värdeord, att göra en uppdatering helt enkelt. Känns visionen fortfarande aktuell och lever du dina värdeord eller behöver de revideras?

Varumärkeshjulet

uPUpzTwInvPVS3nNOhB0_1cRPwEY3ojzY0eB0tHyCYo

När visionen och värdeorden är på plats, centrerade i mitten av hjulet jobbar vi oss igenom alla tårtbitar, eller ekrar, från affärsidén till historien (storytelling)

Först ut är affärsidén som berättar för dig och omvärlden hur du ska uppnå din vision. Ta Butterflying today som exempel.

 

Vår vision är att vi vill se fler kvinnor leva sin dröm genom ett hållbart företagande. Hur vi når vår vision är genom att hålla utbildningar som är processinriktade. Vi håller våra kurser med relativt små grupper (max 12 personer) för att öppenheten och tryggheten i gruppen ska bli maximal. Det är vår affärsidé som ska få fler kvinnor att leva sin dröm, och därmed uppfylla vår vision.

Många börjar i affärsidén vilket oftast är mer konkret. Om du gör det, försök även att vidga vyn och se den stora visionen samt förankra ditt företag i värdeorden. Ditt företag blir tydligare och mer autentisk om du jobbar från hjärtat i företaget, eller från navet i hjulet, eller från solens mitt. Många metaforer för detta finns och använd den som känns bäst för dig.

Jag stannar här för idag och önskar dig välkommen nästa vecka då jag bloggar om ”målgrupp” och ”löfte” i varumärkeshjulet. (Om inte blogginlägget om att ge mer kommer emellan, vi får se…)

Vi ses!

P.S Vi har lekt lite med varumärkeshjulet och förmänskligat fjärilarna. Visst är de söta?

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Var autentisk och var tydlig

orchis-644528__180

Idag tänker jag blogga om hur du bygger ett starkt varumärke. Det finns superduktiga varumärkeskonsulter men jag tillhör inte dem. Och detta blogginlägg kommer inte heller hamna i en doktorsavhandling i marknadsföring. Jag använder snarare mitt sunda förnuft, andras expertis och min egna arbets- och livserfarenhet.  Kokar ihop det till något som känns rätt i mig och använder det.  Jag gillar också att förenkla saker då jag anser att vi (människan) har en stor längtan till att komplicera saker. Vi får se om jag kan hålla vad jag lovar i detta.

Idag tänker jag skriva om att vara autentisk och att vara tydlig. Två grundpelare enligt mig i varumärkesarbetet. Blogginläggen framöver kommer ta dig genom en arbetsmodell som jag och Susanne kallar varumärkeshjulet, men idag börjar jag med dig!

Att vara autentisk enligt sök på google betyder även att vara äkta, genuin, sann och verklig.  Att helt enkelt vara sig själv.  Det längtar vi efter! Vi längtar efter människor som är äkta och som drivs av en passion. Och vi köper gärna av dem där vi känner att det finns hjärta och själ bakom produkten och/eller  tjänsten.  Fler och fler människor vill också känna att de gör gott samtidigt som de handlar något.

Hitta din unikitet och äkthet 

Den du är kommer givetvis också påverka hur ditt företag är. Även om inte hela du återspeglas i företaget kommer en stor del av dig att synas genom företags fönster.

Jag kan se affärsidéer i nästan allt jag lägger näsan i, men det betyder inte att jag ska hålla på med det. Ta exemplet med en vegetarian, hen kommer inte trovärdigt kunna sälja hemmagjord korv, även om det är en bra affärsidé. Det behövs en genuint matintresserad korvgalen person för att sälja hemmagjord korv med hjärta och själ. Det var ett övertydligt exempel på vad jag menar med unikitet och äkthet men jag tror du fattade vad jag menar.

Gör det som ditt hjärta och själ brinner för. Där är du autentisk!

Tydlig inte högljudd

Många människor tror att tydlighet betyder att vara högljudd.  Men det är inte samma sak. Du kan ha en mild framtoning och behöver inte skrika fram ditt budskap. Det kommer fram ändå. Att var tydlig innebär just att vara tydlig, inte bara en gång, utan två, tre, fyra, fem, hundra gånger och vara tydlig med samma budskap. Då är det enklare om du utgår från din ”äkthet”.  Enklare för omgivningen att uppfatta budskapet och enklare för dig att veta vad du ska kommunicera.

Allt för i dag. Kom ihåg. Var autentisk och var tydlig. Resten går av bara farten. I nästa blogg repeterar jag visionen och värdeorden men tar dig även vidare i varumärkeshjulet.  Vi ses nästa vecka!

 

 

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén