Hållbart företag

Välkommen in i bloggen för dig som vill veta mer om ”Hållbart företagande”. Vi kommer att blogga om vad det innebär att leva och driva framtidens hållbara företag med fokus på kvinnor. Detta omfattar bland annat:

  • Hur du gör CSR (hållbarhets)arbetet i praktiken.
  • Tips på hur du ”håller” som företagare
  • Alternativa företags- samt finansieringsformer
  • Vikten av att leva och jobba autentiskt med sin vision
  • Att kalibrera alla val med värdegrunden
  • Ditt personliga förhållande till pengar och att ta betalt så du kan leva (inte bara överleva)

Vi, Susanne och Karin, kommer också dela med oss av våra egna erfarenhet från 35 års egna företagande och vad vi upplever fungerar bra respektive mindre bra för oss när vi driver företag. Tips och råd men även övningar som vi både gör själva och lär ut på våra kurser. Kurserna som lär kvinnor att både starta men också driva och bygga hållbara företag för framtiden.

Vår passion är att fler kvinnor tar sin plats i världen och ges möjlighet att leva sina drömmar. Just vårt företag – butterflying today – finns för dig som vill förverkliga din dröm i ett företag . Vi tror på framtidens företag som arbetar utifrån tillit, nätverkande och samarbeten mer än konkurrens, kamp och ”ensam är stark”.

För oss handlar ett hållbart företagande om att både företaget OCH företagaren ska vara hållbar.

Hållbart företag + hållbar företagare = Hållbart Företagande. Isn’t that nice?!

Så än en gång – Välkommen in i bloggen om det hållbara företagandet för kvinnor

Jo, någon undrar säkert varför vi riktat oss till kvinnor. Det finns flera svar på den frågan. Det första är att kvinnor är underrepresenterade inom företagande, det andra är att vi tycker det är roligt att jobba med kvinnor och stötta dem att leva sin fulla potential, det tredje är att när kvinnor i grupp kommer samman – då händer det grejer! Våra utbildningar är just utbildningar i grupp med mycket feedback och där och då är 1+1 inte 3 utan 55!

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.