Det här är en 3 minuters film från ett längre tal jag höll i somras i Visby under Almedalsveckan.

Butterflying Today jobbar för att möjliggöra kvinnors företagande genom crowdfundning, utbildningar och mentorskap. Vi vill se företag som är hållbara men som även verkar för en hållbar utveckling i samhället.

Jag pratar i filmen om att vi inte är emot något, utan endast för. Tex är vi inte emot mäns företagande. Det är inte antingen eller utan både och, men i många fall både för män och kvinnor, på ett annat sätt än det görs nu.

Varma hälsningar

Karin

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.