team-386673__180

Så kommer säkert det låta om ett par år om trenden håller i sig. Nätverk är otroligt hett och viktigt vill jag påstå. Ensam är stark råder ej längre utan det är tillsammans vi kan göra underverk och påverka. Som egen företagare kan det upplevas ensamt ibland (om du inte har en partner) och då är nätverk än viktigare. Vad ska då ett nätverk ge dig? Mitt tips till dig som företagare är att söka dig till nätverk som:

  1. Delar samma vision (tex att driva företag)
  2. Ger glädje. Skratt sätter igång kreativiteten och det är det toppen att ha som egen företagare.
  3. Generöst, d v s att man delar erfarenheter och kunskap utan att hålla sig eller sina erfarenheter tillbaka.

Jag tror att det här med nätverk och att gå samman och stötta varandra är ännu viktigare om du är kvinna. Jag har nyligen läst en artikel som handlar om det. Även om den främst koncentrar sig på vänskap så tänker jag att det inte är så stor skillnad. Vi söker varandra för att vi behöver varandra, inte bara ur ett affärsmässigt perspektiv utan för att vi ”bondar” och ger varandra något mer, t ex reducerar stress som det ibland kan innebär att känna sig ”ensam”.  Läs gärna ”why woman need a tribe” http://www.upliftconnect.com/why-woman-need-a-tribe

För mig är systerskap som antingen sker i ett mer formellt nätverk eller med nära vänner otroligt viktigt. Där delar jag erfarenheter, episoder från livet, ger råd och får råd, etablerar nya vänskaper och/eller samarbetspartners och det är ett fantastiskt givande och tagande som ökar upplevelsen av mening (åtminstone för mig).

Slutligen, det är tillsammans vi skapar underverk. Gå ihop och gör skillnad!

//Karin

 

Karin Wells

Jag är en 5-barns mamma med många strängar på min lyra. Jag är fostrad i entreprenörsföretag och är i grunden ekonom. Jag är framförallt bra på att se andras gåvor och lyfta människor runt omkring mig.